Temalekplatser

Temalekplatser

Malmö

Ett tjugotal av Malmös kommunala lekplatser har unika, specialbyggda attraktioner med olika tema.

Målsättningen med lekplatserna är att de ska väcka barnens nyfikenhet, locka till fysiska aktiviteter och stimulera deras fantasi genom spännande och utmanade lekredskap. Lekplatserna har fungerat som attraktiva magneter för ett betydligt större område än de boende i närområdet och har bidragit till att barn och vuxna med olika bakgrund från olika håll har träffats på en gemensam plats.