UngBo

UngBo

Malmö

UngBo 12 är ett kommunikationsprojekt initierat av Malmö stad i samarbete med byggbranschen för att väcka debatt om bostadsbristen bland unga.

Med idétävlingar, genomförandet av Sveriges första boutställning för unga och en nationell bostadskonferens har man samlat bostadsmarknadens aktörer för att gemensamt ta ansvar för ökat byggande med unga som målgrupp. Aktuella verk och departement har uppmärksammat projektet och UngBo kommer framåt användas som slagträ för ett generellt ökat byggande för såväl unga som resurssvaga.

Läs mer om UngBo på: