3K-stråket

3K-stråket

Norrköping

Kunskap, kultur och kommers - tre delar av ett stråk i Norrköpings innerstad. Stråket knyter ihop universitetet med Skvallertorget, Industrilandskapet, Gamla Torget och Drottninggatan.

De avrivna lucktomterna fylls med liv. Bostäder byggs, gator, torg och parker rustas samt nödvändiga trappor och stråk adderas. Nere vid Gamlebro görs den gamla yllefabriken om till en besöksmagnet med bostäder, aktivitetsbaserade kontor och verksamheter. Intill bron planeras en botanisk trädgård och ett modernt bostadshus som kontrasterar mot de gamla industribyggnaderna. Längs 3K-stråket blir staden levande, trivsam och hel. 

Yllefabriken Skissbild Helhetsbild Arkitektfirma Helenhard AS