Drag – det gamla fängelset

Drag – det gamla fängelset

Norrköping

Norrköpings Kronospinnhus uppfördes 1790. Först 2013 lades fängelset ned. Nu är området aktuellt som utvecklingsområde för främst bostäder.

 Att göra det tidigare så ointagliga fängelseområdet till en del av staden innebär fantastiska möjligheter till spännande stadsutveckling. Läget är unikt vid Motala ström, där Industrilandskapet möter Folkparken. Fängelseanläggningen har byggnader med tydlig identitet och de utgör en optimal spelplan för förtätning och utveckling. Utmaningen ligger i att skapa ett bostadsområde där banbrytande och spännande arkitektur samverkar med och förstärker den historiska bebyggelsemiljön.

Spinnhus Och Kvinnofangelse U

2011 Flyg