Inre hamnen

Inre hamnen

Norrköping

Inre hamnen är det första stadsutvecklingsprojektet med anknytning till Ostlänken.

Det är en banbrytande satsning, som tar Norrköping till en helt ny nivå. Stadsdelen ska präglas av sin hamnkaraktär, ett mångfacetterat liv med innovativ arkitektur, en påtaglig vattenkontakt och ett väl omhändertaget offentligt rum. Med Inre hamnen sätter vi Norrköping på kartan som en arkitekturstad i världsklass.

Inre Hamnen Segelb T Och CykelEtapper Inre Hamnen