Nya Torget

Nya Torget

Norrköping

Nya Torget är kommunens handelstorg, men används idag främst för bilparkering. Nu ska torget utvecklas till en viktig offentlig plats, som används av stadens invånare.

Torgrummet minskas genom att nya byggnadsvolymer placeras på den östra sidan. På detta sätt skapas ett intimare och mer rumsligt torg. De offentliga bottenvåningarna blir en förlängning av torgytan och bostäder ovanpå bidrar skapar närvaro även under dygnets senare timmar. Bilarna omlokaliseras till ett parkeringsgarage under torgytan. En rymlig central yta för torghandel och platser för uteserveringar i anslutning till de nya byggnaderna kommer att göra torget till en mötesplats för människor, inte bilar, igen.

Nya Torget Imorgon

 Torget Landskap