Ostlänken och ett nytt resecentrum

Ostlänken och ett nytt resecentrum

Norrköping

Ostlänken är ett av Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt och Norrköping arbetar för fullt med att möta upp de möjligheter denna satsning medför.

Med ett nytt spännande och effektivt resecentrum som mittpunkt i Butängen kopplas stadens olika målpunkter samman. Järnvägen innebär inte längre en barriär, istället sträcker sig staden vidare under de upphöjda järnvägsspåren. Stadsdelen Butängen kommer att bli mötet med staden och här planeras för många nya bostäder, arbets- och mötesplatser i en skala som spelar väl med den ansenliga järnvägen. 

Strukturplan Johannisborg Karta Med Logga Liten 2

Drottninggatan Mot Norr Josef Erixon