Odense

Med sine knap 200.000 indbyggere er Odense den største by i den sydlige del af Danmark. I dag er Odense, kendt i hele Verden som digteren H.C. Andersens fødeby, først og fremmest en helt moderne uddannelses- handels og serviceby. I kommunens aktuelle budget har byrådet som målsætning at tiltrække 10.000 flere studerende til byen i de kommende år, således, at antallet af studerende vil passere 40.000. Målsætningen flugter med en markant udbygning af såvel universitetet som andre videregående uddannelsesinstitutioner samt etablering af et nyt universitetshospital i byens sydøstlige del. Infrastrukturen vil blive styrket af en helt ny letbane, der vil løbe fra det store campusområde op gennem byens centrum og videre til byens nordlige del. At skabe spændende byrum, der både kan rumme kultur, natur men også danne ramme om nye spændende virksomheder har stor betydning for Odense. Helt afgørende for byen i de kommende år er således omdannelsen af en stor gennemgående trafikvej gennem byens centrum Thomas B. Thrigesgade, der i 2014 vil blive lukket og gradvist omdannet til et nyt byrum med plads til boliger, handel og kultur - et samlet greb, der for altid vil ændre byens samlede udtryk og binde byens centrale kvarterer langt tættere sammen. Og udsigten til flere mennesker og mere aktivitet i byen følges af meget ambitiøs miljøpolitik, der sigter på, at byen ikke må belastes af sin egen udvikling men tværtimod skal fortsætte med at arbejde for at skåne miljøet mest muligt, bl.a. gennem en udbygning af byens i dag 550 km. cykelstier, der har gjort Odense til ubestridt Danmarks cykelby nr. 1.

More information

Odense on the map.

Contacts

Carsten Henriksen

Chef for Bystrategi, Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen
che@odense.dk + 45 23 11 82 06

Anna Birgitte Hjerrild

Konsulent, Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen
anbhj@odense.dk +45 61 39 35 74