Roskilde

Roskilde Kommune har 86.000 indbyggere (2016) og vokser år for år. Det er den største kommune i Region Sjælland og den 3. største på hele Sjælland efter København og Frederiksberg. Kommunen strækker sig 30 km i et bælte nord-syd med Roskilde by i midten og grænser mod nord til Frederikssund Kommune og mod syd til Køge Kommune. Kommunen placerer sig derfor som et naturligt knudepunkt på Sjælland. Roskilde Kommunes planstrategi bygger på at være ”både og” på centrale områder: Kommunen har BÅDE Roskilde by som vækstlokomotiv OG aktive fællesskaber i bæredygtige lokalsamfund. Det giver mulighed for, at Roskilde by ved at være markant i nationale og internationale sammenhænge kan skabe den nødvendige dynamik og interesse for kommunen som helhed. Samtidig tilbyder de mindre byer og bæredygtige lokalsamfund den nærhed og det tilhørsforhold, der er grundlaget for at skabe gode livsbetingelser. Kommunen har BÅDE en 1000-årig kulturarv OG en mangfoldighed af nutidige kulturelle tilbud og nyskabende events. Kulturarven giver en unik platform for oplevelser. Den platform bruges til at markere kommunens identitet overfor omverdenen og derved skabe den opmærksomhed, som danner basis for nyskabende events og oplevelser. Roskilde Kommune har BÅDE naturen tæt på OG værdifulde bevaringsværdige landskaber og naturværdier. Det giver mulighed for at satse på friluftsliv og motion som konkurrenceparameter samtidig med, at den fredede natur, og projekter til genopretning af naturen respekteres og gøres tilgængelig for publikum. Endelig har kommunen BÅDE vækst baseret på handel, erhverv og uddannelse OG en ambitiøs indsats for at nedbringe CO2 udledningen og tilpasse sig fremtidens klimaforandringer.

More information

Roskilde kommunes hjemmeside

Contacts

Martin E. Holgaard

Direktør By, Kultur og Miljø
martinho@roskilde.dk +46 31 30 00

Vilfred Hvid

Plan- og Udviklingschef, Roskilde Kommune, Plan og Udvikling
vilfredh@roskilde.dk +45 46 31 35 01