DEN DYNAMISKE BYMIDTE

DEN DYNAMISKE BYMIDTE

Roskilde

Kommunen arbejder på at udvikle Roskilde bymidte som hele kommunens dynamiske handels- og kulturcentrum.

Med afsæt i byens egenart og historie skal bymidten videreudvikles med fokus på liv, mangfoldighed, sundhed, bæredygtighed og tilgængelighed.
Det kommer til udtryk i en række konkrete projekter: Mere handel og kulturliv på det nyrenoverede Stændertorv, aktiviteter i Byens hus på torvet, styrkelse af Kulturstrøget, som løber parallelt med handelsstrøget, opførelse af p-hus som led i byfortætning og omdannelse af en gammel grund for skoleslagteri ved jernbanen til boligområde.

Läs mer om Den dynamiske bymidte här.