Stavanger

Stavanger regnes som middelalderby, grunnlagt i 1125, men byen har i all hovedsak vokst fram de siste 200 årene. I starten gjennom sildefiske, skipsfart og hermetikkindustri, men siden det første store funn av olje i Nordsjøen i 1969 har Stavanger bygget seg opp som base for olje- og gassindustrien. Byen er adresse for Statoil og flere store energiselskaper, samt statlige myndigheter som Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Oljeeventyret har bidratt sterkt til å endre det norske samfunnet, og Stavanger spesielt – fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn. Stavanger er i dag en internasjonal by hvor hver 5. innbygger kommer fra et annet land, og med verdensledende kompetanse innenfor bore- og brønnteknologi, maritime yrker og sikkerhet/beredskap. Byen regnes som det administrerende, økonomiske og kulturelle senteret i fylket og er residensby for flere aktører og institusjoner innen kultur, finans, helse, forskning og utdanning. Stavanger er i dag Norges fjerde største by med ca. 130.000 innbyggere. Kommunens samlede areal er 67 km². Av dette er 43 km² (ca. 60 %) tettstedsbebyggelse – noe som gjør Stavanger til Norges tettest befolkede kommune. Kommunen ligger på Nord-Jæren og utgjør sammen med Sandnes, Sola og Randaberg landets tredje største byområde med ca. 243 000 innbyggere.

More information

Stavanger kommunes offisielle nettside.

Contacts

Gunn Jorunn Aasland

Direktør
gunn.jorunn.aasland@stavanger.kommune.no +47 51 91 24 88 / +47 916 74 124

Ole Martin Lund

Kommuneplansjef
ole.martin.lund@stavanger.kommune.no +47 51 50 81 52 / +47 415 14 286