Forus øst - Forusvisjonen

Forus øst - Forusvisjonen

Stavanger

Forus øst er et byomformingsområde i bybåndet mellom de gamle bysentrene Stavanger og Sandnes, og knytter seg til disse via eksisterende jernbane og trasé for busway.

Området er ca. 860 dekar, og målsettingen er å tilrettelegge for utvikling av en moderne, kortreist og mest mulig fullverdig bydel. Det skal bygges et betydelig antall boliger, kombinert med næring og relaterte flerfunksjonelle sentre/knutepunkter. Områderegulering utarbeides av Stavanger kommune og forventes politisk sluttbehandlet våren 2015.

Läs mer om projektet här och här.