Kommunedelplan Stavanger sentrum

Kommunedelplan Stavanger sentrum

Stavanger

Det historiske sentrum har sterk konkurranse av andre kjøpesentre i regionen.

Ved rullering av kommunedelplan for Stavanger sentrum skal følgende tema vektlegges: Styrke rammevilkårene for handel, lokalisere flere arbeidsplasser, skape gode møteplasser og akser for opplevelse, tilretteleg­ge for barn og unge og bygge flere boliger i sentrum. Sen­trums identitet og tiltrekningskraft skal være et overgripende tema, og det er lagt vekt på stor medvirkning i planprosessen.

Lär mer om projektet här och här.

Följ projektet på Facebook.