Sykkelstamvei Stavanger-Sandnes

Sykkelstamvei Stavanger-Sandnes

Stavanger

Vil flere sykle til jobben dersom forholdene er lagt bedre til rette?

Stavanger kommune planlegger nå en 12 km lang sykkelvei av svært høy standard langs E39 mellom Stavanger og Sandnes. Sykkelveien går via Forus næringspark hvor det er 40.000 arbeidsplasser. Den skal ha høyt prioritert vedlikehold og få konfliktpunkt, og målet er at flere arbeidsreiser til og fra Forus skal foregå på sykkel. De som allerede sykler denne strekningen har høye forventninger til den nye supersykkelveien.

Lär mer om projektet här.