Universitetsområdet

Universitetsområdet

Stavanger

Kommunene Stavanger og Sola samarbeider for å skape en helhetlig og fremtidsrettet utvikling av Universitetsområdet på Ullandhaug.

Et tett samvirke mellom undervisning, forskning, innovasjon og næringsliv er en forutsetning for å oppnå et ambisiøst og konkurransedyktig kunnskapsmiljø. Den nye områdeplanen skal gi rammer for en mangfoldig og urban utvikling av området. Den skal også styrke studentmiljøet ved å videreutvikle servicetilbudet for studenter og ansatte og bygge opp under gode kollektive transportløsninger.

Läs mer om projektet här.