Byvekst

Byvekst

Trondheim

Trondheim er en by i vekst, og det er nødvendig å planlegge for fremtiden.

Det er igangsatt flere utredninger for å løse fremtidige behov for areal til både bolig, næring og offentlige tjenester. Trondheim har de siste 20 årene vokst med over 40.000 innbyggere, noe som skaper et behov for utvikling av nye arealer samtidig som man legger til rette for fortetting og byomforming.