Campusutvikling

Campusutvikling

Trondheim

Trondheim er en stor teknologi og kunnskapsby, og landets beste studieby.

Utvikling av en moderne og sentrumsnær campus som rommer universitet, høyskole og studentvelferdstjenester har vært arbeidet med i flere år.  Flere nødvendige utbyggingsprosjekter har blitt realisert og det er lagt en plan for videre utvikling. Aktørene har sammen utarbeidet en masterplan for Trondheims  bycampus, der målet er å skape en attraktiv og spennende bydel som grunnlag for fremragende kunnskapsmiljøer.