Miljøpakken

Miljøpakken

Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim skal gi bedre hovedvegnett, kollektivtilbud og bedre forholdene for de som går og sykler.

Gjennom en rekke tiltak skal byen oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy. Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens Vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Frem mot 2025 skal det investeres over 10 milliarder kroner i en lang rekke tiltak. Trondheim har allerede hatt en økning på 50 % i antall bussreiser siden 2008, og 20 % mer sykling siden 2010 og en nedgang i biltrafikken i sentrum på 20 %.