Torvet

Torvet

Trondheim

Torvet i Trondheim ligger midt i byens sentrum i krysningspunktet mellom de to hovedgatene Munkegata og Kongens gate.

På en 14,5m høy søyle midt på Torvet står en statue av byens grunnlegger Olav Tryggvasson.  En omfattende plan for opprusting av Torvet er vedtatt.  Torvet skal bli et sted som innbyggerne i Trondheim er stolte av og bruker aktivt i dagligliv, kulturliv og fest. Torvet skal styrke sin posisjon som et pulserende sted med mangfold, opplevelser, handel og gode oppholdssteder for alle.