ÄLVSSTADEN, STADEN MELLAN BROARNA

ÄLVSSTADEN, STADEN MELLAN BROARNA

Umeå

Utvecklingen av Älvsstaden med parker, torgplatser, nya verksamheter och aktiviteter längs Umeälvens strand skapar en arena för en modern urban livsstil som bygger på möten och upplevelser i stadsrummet.

De stora offentliga satsningar som görs här sker samtidigt som stadskärnan förtätas med ny bebyggelse. Tillsammans utvecklas en ny attraktivitet, med en kombination av generösa urbana stadsrum av hög klass och ökad täthet av stadsliv och stadsfunktioner. Staden vänds samtidigt tillbaka mot älven och de värden som älven innebär för stadslivet tas tillvara.

Läs mer om projektet här.

Kontaktperson: Anna Flatholm

stadsträdgårdsmästare

+4690-16 14 44 /+4670-334 61 44

anna.flatholm@umea.se

 

Kontaktperson: Karin Isaksson

gatu- och parkchef

+4670-33 22 532

karin.isaksson@umea.se