JÄMSTÄLLDHET

JÄMSTÄLLDHET

Umeå

Att Umeå är en av Sveriges mest jämställda städer betyder också att Umeå är en av världens mest jämställda städer.

Jämställdhet låg tidigt högt upp på den politiska agendan och ett målmedvetet politiskt arbete som bl. a. har lett till att Umeå kommun har ett eget politiskt utskott för jämställdhetsfrågor har gett tydliga resultat. Det innebär dock inte att Umeå har nått målet, men det märks i staden att det finns ett aktivt arbete för frågorna. Ett av många exempel är att Umeå under 2014 öppnar Sveriges första Kvinnohistoriska muséum, som har till syfte att skapa en arena för debatt och utveckling av genusfrågorna.

Läs mer om projektet här.

Kontaktperson: Linda Gustafsson

jämställdhetsstrateg

+4690-16 12 32 +4670-611 10 44

linda.gustafsson@umea.se