Uppsala

Uppsalas roll som centrum för utbildning och forskning går tillbaka till medeltiden och har givit prägel åt såväl stadskulturen som arbetsmarknaden. De två universiteten och skilda kunskapsutvecklande offentliga specialverksamheter har varit en stabil utvecklingskraft också de senaste decennierna, som präglats av obruten befolkningstillväxt med drygt en procent per år till dagens 205 000 invånare. Stadens regionala sammanhang sticker ut genom karaktären av såväl regioncentrum i den formella regionen Uppsala län som den allt starkare integrationen i huvudstadsregionen och norra delen av mälarregionen. Styrkepositionen som nordlig nod i en av Europas mest kreativa regioner manifesteras bland annat i att staden hör till de starkast växande i Sverige. Tillväxten av människor och humankapital har givit möjligheter till omfattande stadsomvandling i riktning mot tätare, sammanhängande stad med upprustade stadsrum och nya urbana verksamheter och arbetsplatser. Den uppnådda stadsstorleken är sig en attraktivitetsfaktor genom den mångfald av tjänster och funktioner som därmed kunnat utvecklas. Samtidigt har skett en mental resa från det tidiga 1990-talets inställning att staden växt färdigt till att stadstillväxten – men inte stadsutbredning - bejakas och den urbana kulturen har fått genomslag. Uppsala kommun genomgår också ett paradigmskifte i synen på ledarskapet för stadsutveckling och regional utveckling, när rollen som bland annat visionär, initiativtagare och samarbetspartner axlats tydligare.

More information

Official website of Uppsala.

Contacts

Helena Klintström

Projektledare strategisk samhällsplanering
Helena.klintstrom@uppsala.se +46 (0)18 - 727 87 77

Göran Carlén

Processledare översiktsplanering
Goran.carlen@uppsala.se +46 (0)18 - 727 13 10/ +46 (0)702 33 37 59