Vasa

- Nordens energihuvudstad Vasaregionen har Nordens största energikluster som sysselsätter ca 11 000 personer. Till klustret hör över 140 företag varav flera är globala marknadsledare i sin bransch. Omsättning uppgår till 4,4 miljarder euro varav exportandelen är 80 %, vilket innebär 30 % av Finlands totalexport i energibranschen. Vasa är en växande kuststad med ca 67 000 invånare och det största ekonomiska centret i Österbotten i Västra Finland. Befolknings- och arbetsplatsutvecklingen har varit mycket gynnsam i Vasa under 2000-talet. Vasa är en tvåspråkig stad och fungerar därmed naturligt som porten till väst. Av Vasaborna är 69,7 % finskspråkiga, 22,7 % svenskspråkiga och andelen övriga språk är 7,6 % men växer stadigt Studiemöjligheterna i staden är ypperliga med sex högskoleenheter som erbjuder mer än 30 olika examina på finska, svenska eller engelska. Som en av Finlands största studiestäder har Vasa fler än 13 000 högskolestuderande och totalt ca 20 000 studerande. Boendemöjligheterna är mångsidiga eftersom man kan bo såväl urbant som naturnära. Tillgängligheten på arbetsplatser, tjänster och service är utmärkta oberoende av var i staden man bor, många till och med på promenad- eller cykelavstånd. Vasa är även en mångsidig idrotts- och kulturstad som erbjuder ett brett flerspråkigt utbud åt människor i alla åldrar. Utanför staden breder Kvarkens skärgård ut sig med sin unika natur och landhöjning. Skärgården klassificerades som UNESCOs naturarv år 2006. Läs mer: Vasa stad: www.vasa.fi EnergyVaasa http://energyvaasa.vaasanseutu.fi/sv/ Vasaregionen http://vasaregionen.fi/ Studera i Vasa http://vasaregionen.fi/studera-i-vasa/ VisitVasa: www.visitvasa.fi Vasek https://www.vasek.fi/startsida/ Vasa stads hemsida: www.vasa.fi

More information

Vasa kommuns hemsida

Contacts

Maria Backman

Utvecklingschef internationella ärenden, Stadsutvecklingen
maria.backman@vaasa.fi +358 40 554 19 00

Susanna Slotte-Kock

Utvecklingsdirektör, Stadsutvecklingen
susanna.slotte-kock@vaasa.fi +358 6 325 40 20 / +358 40 685 11 87