Intermodal transportkorridor med en ny miljövänlig och energieffektiv färja mellan Vasa och Umeå

Intermodal transportkorridor med en ny miljövänlig och energieffektiv färja mellan Vasa och Umeå

Vasa

En transportkorridor med intermodala transportlösningar mellan Norges isfria hamnar, via Umeå till Vasa och vidare till bl.a. Ryssland utvecklas.

En specialdesignad färja för Kvarkentrafiken utgör en viktig del av transportkorridoren. 2012 grundade Vasa och Umeå ett gemen samt rederibolag och köpte färjan Wasa Express som nu sköter passagerar- och godstrafiken i Kvarken. Färjan är inte anpassad för de miljökrav som ställs på sjöfarten från 2015. Därför behövs en mer långsiktig lösning, en ny miljöanpassad färja designad för grunda farvatten, vilket är en del av ett omfattande EU projekt som städerna sköter gemensamt. Fartyget bör ha en stark isbrytarkapacitet och vara lättare, vilket gör att man använder mindre bränsle och därmed ytterligare kan reducera utsläppen.