Kommunreformen i Finland

Kommunreformen i Finland

Vasa

I Finland genomförs en omfattande kommunreform som syftar till en livskraftig kommunstruktur baserad på starka primärkommuner.

En stark primärkommun består av ett naturligt pendlingsområde och kan självständigt sörja för basservicen med undantag för krävande specialiserad sjukvård och krävande socialvård. En stark primärkommun kan även framgångsrikt bedriva näringspolitik och utvecklingsarbete och utveckla samhällsstrukturen. Vasa önskar bilda en ny kommun bestående av nuvarande pendlingsområde, som i första hand omfattar 7 kommuner.

Läs mer om projektet här.