Logistikinfrastukturens utveckling

Logistikinfrastukturens utveckling

Vasa

Stadens flygfält förnyas med nya terminaler för både passagerare och flyggods.

Staden skapar tillsammans med grannkommunen Korsholm ett 380 ha stort logistikområde i regionens logistiska knutpunkt mellan järnvägen, flygfältet och riksväg 8. Järnvägsförbindelser till logistikområdet, flygfältet och hamnen bör utvecklas. Samtidigt som hamnen och hamnområdet med lastningsområden, nya terminaler och förnyad krankapacitet utvecklas bör en hamnväg mellan logistikområdet och hamnen förverkligas. Åtgärder för att förstärka vägar och broar till hamnen har redan vidtagits. En ny dragning av riksväg 8 norrut från logistikområdet bör förverkligas.