Stadens utvidgning av centrum

Stadens utvidgning av centrum

Vasa

Vasa centrum är unikt med grunden i detaljplanen som fastställdes år 1855.

Visionen, att bevara centrum trivsamt och livskraftigt, innebär att centrum utvidgas österut till Klemetsö på andra sidan järnvägen som nu delar centrum. Målet är att etablera såväl boende som mångsidiga centrumfunktioner, med bl.a. shoppingcentrum och ev. konserthus. Drivkrafter i förändringen är det gamla busstationsområdet samt närliggande banområden som inte är i bruk. Centrum utvidgas också söderut där den gamla travbanan förvandlas till ett högklassigt bostadsområde. Planerna för centrum möjliggör bostäder för ca 10 000 invånare.

Läs mer om projektet här.