Utvecklandet av Liselund, Kungsgården och Risö

Utvecklandet av Liselund, Kungsgården och Risö

Vasa

Liselund, Kungsgården och Risö finns vid Vasas södra infart och utgör en central del av Vasas kvalitetskorridor.

Områdets tillgänglighet är mycket god; det ligger bredvid motorvägen och i närheten finns järnvägen samt flygplatsen med nya logistikområden. Området som redan nu har mångsidiga funktioner utvidgas med omfattande projekt för boende och handel. Enligt landskapsplanen från 2013 får man placera 120 000 m² vy nya affärsutrymmen här. Kungsgårdens skola som på 1500-talet grundades i närheten av Korsholms slott är ett modernt undervisningscentrum som utvecklas kraftigt och förstärker regionens identitet och attraktivitet. Gamla Vasa sjukhusområde är en fin kulturmiljö i empirestil från 1800-talet och skapar funktionell mångsidighet i området. Genom utvecklingsarbetet möjliggörs byggande för handel, boende, undervisning och företagsverksamhet så att det bildar en plats med en stark identitet. Man uppskattar att området får ca 3 000 nya jobb och ca 1 500 nya invånare de kommande 20 åren.