ÅF 24h Makers Camp

ÅF 24h Makers Camp

Har er stad en samhällsutmaning ni behöver hjälp att lösa? Den 28-29 mars håller ÅF ett ” 24 H MAKERS CAMP” på sitt kontor i Solna där 30 studenter (ingenjörer, samhällsplanerare och arkitekter) under 24 timmar arbetar med att lösa komplexa samhällsutmaningar. ÅF söker nu städer som vill bidra med utmaningar som studenterna ska lösa och Nordic City Network har blivit inbjudna att delta!

DELTAGANDE

För att delta krävs:

  • Att ni formulerar 1-3 för er aktuella samhällsutmaningar som ni tror kan passa det beskrivna formatet.
  • Att någon från staden kan vara på plats den 29 mars i Solna då resultaten presenteras.
  • Att ni vill göra något av resultatet, exempelvis en utställning på kommunhus eller liknande.

 

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande görs till Hannah Wadman (hannah.wadman@malmo.se) senast den 25 januari . Utmaningarna behöver inte vara formulerade vid anmälan.

 

KONTAKTPERSONER

 

Läs mer om ÅF 24 H MAKERS CAMP.