Återkoppling från toppmötet i Forum för politiska ledare

Återkoppling från toppmötet i Forum för politiska ledare

Den 17 april möttes Nordic City Network's politiska forum i Malmö för att diskutera hur den gemensamma visionen kan omsättas till praktik genom processen Nordic City Lab. Toppmötet hölls i anslutning till INTA's årskongress.

Här hittar du mer information samt presentationerna från toppmötet.

 

Klicka på publikationen nedan för att läsa hela återkopplingen från mötet.

Politiskt Toppmoete April18 Tt 20180706 1