Nordic City Network - katalysator för Nordiskt samarbete

Nordic City Network - katalysator för Nordiskt samarbete

Läs artikeln om Nordic City Network i senaste numret av tidskriften PLAN.

I nummer 5 av tidskriften PLAN hittar ni artikeln om Nordic City Network. Numret innehåller även artiklar från flera medlemsstäder i nätverket.  

Planartikel s

Planartikel S2

Planartikel S3