Om bykultur og byer

Om bykultur og byer

Här är Per Riisoms första publikation "Om bykultur og byer". Här utforskar och diskuterar han bykultur och dess sammansättning med hjälp av olika perspektiv - Staden, gemenskapen och den sociala strukturen. Bykultur handlar om hur människor och aktörer interagerar med varandra i den urbana rymden.

Byer Og Bykultur Sida 01