Christer Larsson ska utforma ny arkitekturpolitik
Malmö

Christer Larsson ska utforma ny arkitekturpolitik

Sveriges regering tillsätter Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö och ordförande i NCN att leda utredningen som ska föreslå en ny politik för arkitektur, form och design. Uppdraget är att ta ett helhetsgrepp på våra gestaltade livsmiljöer - det gäller alltifrån god och hållbar design i vardagen till arkitektur och städer anpassade till framtidens villkor.

Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson utses som särskild utredare och får i uppdrag av regeringen att i nära kontakt med relevanta aktörer inom offentlig och privat sektor:
 
Föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan utformas utifrån en bedömning av områdets framtida utmaningar och hur arkitektur, form och design kan få ett ökat genomslag inom berörda samhällsområden.
 
Beskriva hur en politik för arkitektur, form och design utformats i några för Sverige relevanta länder och vilka lärdomar som kan dras för utformningen av en ny svensk politik för området.
 
Analysera och föreslå insatser för att öka möjligheterna för berörda aktörer att utveckla samverkan och dialog.
 
Analysera de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken och vid behov föreslå nya mål.
 
I dag tar vi ett angeläget steg för att utforma en ny politik som utgår från den enskilda människans behov och möjligheter.
 
Med goda livsmiljöer, attraktiva städer, nya företag och fler jobb kan en ny politik för arkitektur, form och design göra Sverige till ett än mer attraktivt land att leva och verka i.
 

Läs mer om regeringens uppdrag här.

Läs kulturministerns debattartikel här.