Foredrag om "Den regionale by!"

Foredrag om "Den regionale by!"

Per Riisom blev inviteret til at holde foredrag om ‘Den regionale by’ ved Kommunal- og Moderniseringsdepardementets ‘Netværkssamling i Byregionsprogrammet’, i Norge.

Netværkssamlingen handlede om ‘byregioner’ i Norge og blev afholdt i Haugesund den 25. og 26. oktober, 2017. Over 35 norske byregioner med ca. 200 deltagere deltog i samlingen. Samlingen blev åbnet af statsråd KMD Grete Ellingsen.

 Per skulle holde 2 foredrag. Det første korte foredrag skulle præsentere selve begrebet om ‘den regionale by’, og dermed lægge en struktur over samlingens debatter og indlæg. Per skulle desuden afslutte samlingen med et større opsamlende foredrag om ‘den regionale by’ og pege på å, hvordan man kan anvende begrebet i den videre regionale udvikling i Norge.

 Ved samlingens afslutning sagde konferenceleder Aina Sofie Brox, KDM, at man ville tage det nye begreb med sig i det videre arbejde med Byregionsprogrammet.

 Forskellen på begreberne ‘byregioner’ og ‘den regionale by’ er, at sidstnævnte er mere integreret, mere forpligtende, og er baseret på det eksisterende virkelige regionale fællesskab og hverdagsliv.

Se de to foredrag her.