Jakten på stadens själ
Norrköping

Jakten på stadens själ

Inspireras av Mats Brusmans artikel om jakten på stadens själ!

"På samma sätt som ”själen” ibland sägs vara det som skiljer människan från djuren kan ”stadens själ” ses som en metafor för något unikt och levande, något som särskiljer men också förenar. Det är därför inte så förvånande att metaforen dyker upp i samband med Nordic City Networks arbete med att utforska den nordiska stadsmodellen och hitta en gemensam grund för en nordisk stadsutveckling."

 

Den senaste Master Classen som genomfördes vintern 2017-2018 hade tema uppstart guider. Vid andra klassen i Norrköping höll Mats Brusman, fil dr i Kultur och Samhälle vid Linköpings universitet en presentation om jakten på stadens själ. Nedan kan ni läsa Brusmans presentation utvecklad till en artikel. Ni hittar också artikeln under fliken publications

 

 

Brusman Jakten Paa Stadens Sjael Nordic City Network 2018 1