Inbjudan till konferens i Vasa och Umeå 11-13 maj 2014

En konferens på temat Kulturell innovation, innovationskultur, regionalt samarbete och stadsutveckling. Vi tar fokus på samverkan i en funktionell region och förflyttar perspektivet 40 år framåt och de strategiska beslut som skapat en framgångsrik gränsöverskridande utvecklingsregion där the twin cities Vasa och Umeå fungerat som motor. Anmälan sker till kanslichef Hannah Wadman senast den 11 april.

Konferensen inleds i Vasa, och fortsätter med färja över Kvarken till Umeå och tar fokus på samverkan mellan städer i en funktionell region. Vi flyttar perspektivet till maj år 2054 och fokuserar på de strategiska beslut och samarbetsprojekt som under de senaste 40 åren har skapat en framgångsrik gränsöverskridande utvecklingsregion med samarbetet mellan Umeå och Vasa som drivmotor. Konceptet om Twin Cities har utgått från tanken om ömsesidig nytta där städerna har kunnat komplettera varandra. Umeås starka position inom kultur, där kulturhuvudstadssatsningen 2014 var en viktig milstolpe och Vasas starka roll inom energiteknologi, har gett möjligheter att utvecklas tillsammans.

Resultatet i maj år 2054 är starka kunskapsstäder i en spännande funktionell region, utvecklade stadskulturer, näringslivsutveckling och gemensam utveckling av offentliga verksamheter som saknar motstycke i världen.

• Hur kunde kulturdriven innovation och teknoligisk innovationskultur förenas?

• Vilka var de strategiska besluten och projekten?

• Hur har samarbetet gått till och vilka har varit med?

Detta är konferensens huvudfrågor. Vi välkomnar politiker och tjänstemän från våra medlemsstäder!

 Anmälan sker till kanslichef Hannah Wadman senast den 11 april.