Malmös guide: Stadskraft
Malmö

Malmös guide: Stadskraft

Under processen Nordic City Lab - som ska leda fram till en världsutställning av de nordiska städerna 2020 - arbetar Nordic City Network's medlemsstäder med att ta fram en guide till sig själva som beskriver stadens "DNA". Inspireras av Malmös arbete!

Malmös guidearbete, Stadskraft, har utgått från följande teman:

 

DEMOKRATI

Samhällets ökande komplexitet ställer krav på nya arbetssätt och nya konstellationer av
aktörer för att lösa samhällsutmaningarna. Offentliga organisationer behöver hitta en
ny roll som är mer inriktad mot faciliterande och samskapande tillsammans med olika
aktörer. Synen på kreativitet och skapande behöver demokratiseras. Nya berättelser, perspektiv och röster behövs för en hållbar och dynamisk samhällsutveckling.

INNOVATION

En utgångspunkt i Stadskraft är att stadens och samhällets innovativa kraft kan öka
betydligt om fler aktörer ser sig själva som medskapare som kan vara med och forma
stadens utveckling genom olika initiativ och idéer.

 

Läs mer om Stadskraft på projektets sida

 

Norrköping har valt film som sitt format för guiden och Aarhus guide fokuserar på verksamhetområdens utveckling. Inspireras av Norrköping och Aarhus guidearbete.