Återkoppling från LAB I, Malmö 19-20 mars 2018
Malmö

Återkoppling från LAB I, Malmö 19-20 mars 2018

Här kan ni läsa återkopplingen från öppningskonferensen för NORDIC CITY LAB och LAB I i Malmö. Temat för konferensen var "Framtidsspaning mot 2050" och "Den nordiska staden - en utställning".

Lab I Malmoe Framtidsspaning 1