Märta Stenevi - En gemensam vision för de nordiska städerna

Märta Stenevi - En gemensam vision för de nordiska städerna

I september 2017 antog NCN:s forum för politiska ledare en gemensam vision för de nordiska städerna. Här ser ni Märta Stenevi berätta om varför stadsutveckling är ett viktigt politiskt redskap för att lösa utmaningar i samhällets olika delar.

 

 

 

Läs mer om den politiska visionen under våra publikationer!