Handlingsplaner och pilotprojekt från årets Master Class

Handlingsplaner och pilotprojekt från årets Master Class

Uppgiften i årets Master Class var att fördjupa kunskapen om sin stads urbana gemenskaper och utifrån detta skapa en handlingsplan för hur samarbetet och samverkan med civilsamhället i den egna staden kan stärkas och utvecklas.

De deltagande städerna har tagit sig an uppgiften olika men gemensamt är att handlingsplanen beskriver hur staden vill organisera och genomföra samarbetet mellan kommun, urbana gemenskaper och andra aktiva medborgare. Målet är att stärka medborgarnas delaktighet och demokrati i stadsutvecklingen.

Handlingsplanerna är en integrerad del av det samarbete med urbana gemenskaper som vi genomför inom NCN under de kommande två åren, bland annat i form av konferenser i Göteborg våren 2016 och i Aarhus hösten 2017. Handlingsplanen är också ett led i att mobilisera medborgarna i hela Norden att bilda ett nätverk med NCN. Vi uppmanar alla medlemsstäder att med inspiration från dessa handlingsplaner ta fram likande strategier för den egna staden. 

Handlingsplan - Urbane Fællesskaber - Fredericia 2016-1Handlingsplan Lunds Kommun 2016-1

Handlingsplan _Linköping _NCN_160210-1Handlingsplan Malmö 2016-02-18-1   

Malmö har utifrån sin handlingsplan startat ett pilotprojekt i Stadionområdet. Resultatet av projektet beskrivs i publikationen nedan:

Pilotprojekt Malmö - Dialogprocess 1a -1