Mennesker først - första publikationen i NCN's skiriftserie

Mennesker først - första publikationen i NCN's skiriftserie

NORDIC CITY NETWORKS SKRIFTSERIE BESTÅR AF bidrag fra mennesker, som enten er involveret i NCN’s arbejde eller på anden vis har bidraget til netværkets løbende diskussioner og analyser.

Der er ikke tale om videnskabelige skrifter i traditionel forstand men om tekster, der på forskellig måde belyser nogle af de mange emner, som løbende tages op i netværkets arbejde. Især har skrifterne den fordel, at de kan bevæge sig på tværs af fag og emner, pege på mulige sammenhænge af allerede kendte problemstillinger og udfordringer - eller antyde helt nye og oversete. Stilen i dem følger deres formål. Den er udogmatisk, tvangfri og åben, og det indebærer også, at skriftserien ikke skal ses som præsentationer af løsninger eller lovprisning af idealer men snarere som indlæg i den fælles diskussion og læreproces, der i øvrigt efterhånden er blevet adelsmærket for Nordic City Networks arbejde gennem mere end 10 år.

Pernille Stensgaard (1960) er journalist på Weekendavisen og forfatter til en række bøger om steders forvandling over tid ”København - folk og kvarterer” (2002), ”Skagen” (2004), ”Hellerup. Historier fra reservatet” (2011) og ”Københavnerne” (2013). Herudover har hun skrevet ”Da Louisiana stjal billedet” (2008) om museet for moderne kunst i Nordsjælland.

Publikationen "Mennesker først" er en artikel baseret på foredraget Pernille Stensgaard gav under Master Class 2014.

 Mennesker Foerst Omslag NCN