Rapportering från Nordic City Network på Business Arena
Malmö

Rapportering från Nordic City Network på Business Arena

Den 6 april arrangerade Nordic City Network ett seminarium på tema "Hur blir staden en arena för framtidens näringsliv" på Business Arena i Göteborg. Nätverket kommer även att arrangera seminariet "Bostäder – kan branschen leverera?" på Business Arena i Malmö den 20 april.

Business Arena Göteborg 1

Den 6 april deltog arrangerade Nordic City Network seminariet "Hur blir staden en katalysator och arena för framtidens näringsliv? på Business Arena i Göteborg". Samtalet rörde bl.a. Nordic City Network, det fjärde stadsrummet, spagettistaden, urbana verksamheter, Linjen och Nordic City Networks världsutställningens som kommer 2020 och hur medlemsstäderna funderar kring det.

I dagens kunskapsekonomi är den urbana miljön med dess förutsättningar för kreativa möten en nyckelfaktor för näringslivet. Frågan är vilka kvaliteter stadsmiljön ska ha för att företagen ska utvecklas optimalt. 

Deltagare: 

  • Helena Paulsson, ÅF och ordförande Linjen 
  • Vesna Vasiljkovic, Lund 
  • Linda Apelgren, Norrköping 

 IMG_1479

Den 20 april deltog Nordic City Networks ordförande Christer Larsson i ett seminarium på temat "Bostäder – kan branschen leverera?" på Business Arena i Malmö. Det finns ett stort bostadsbehov i Sverige idag och planerare, arkitekter, ingenjörer och bostadsbyggare står inför en stor utmaning i att leverera  dessa. Vi måste bygga stora volymer för att kunna tillgodose behoven och samtidigt vara noga med hållbarhet och kvalitet så att dessa bostäder bidrar till att lösa de utmaningar vi står inför och utvecklar våra städer och samhällen. Kan branschen leverera de bostäder vi behöver? Vad producerar vi idag? Levererar vi miljöer och funktionella kvarter och stadsdelar? Har dessa kvaliteter som skapar värden och främjar folkhälsan? Hur kan dessa bostäder stödja och utveckla den nordiska samhällsmodellen? 

Deltagare: 

  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö/ ordförande Nordic City Network 
  • Christer Malmöström, professor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö 
  • Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarna Syd