Nordic City Network på Nordregio Forum

Nordic City Network på Nordregio Forum

Nordic City Network deltar i Nordregio Forum 29-30 november i Oslo med ett seminarium på temat "Urban communities changing Nordic Citites"!

I december 2016 höll Nordic City Network en första workshop tillsammans med Nordregio för att bidra med kunskap om våra nordiska städer till statministerinitiativet Nordiska lösningar på globala utmaningar. Syftet med initiativet är att bidra till systemexport och profilera Norden i ett globalt sammanhang. Vi har sedan dess träffat Nordregio i två omgångar för att fördjupa diskussionen om vårt samarbete. 

Ett resultat av samarbetet med Nordregio är att vi blivit inbjudna att hålla en session på Nordregio Forum i Oslo den 29-30 november. Temat för konferensen är ”Nordic Cities - connecting the urban and the rural” och deltagarna är bl.a. stadsplanerare, tjänstepersoner, representanter för regioner, kommuner och städer, personer som arbetar med regional utveckling. Under vår session som har rubriken “Urban Communities changing Nordic Cities” kommer vi att lyfta tre exempel från medlemsstäderna på tema näringslivsutveckling, samskapande och city guides. Vår förhoppning är att kunna sprida information om vårt arbete mot en världsutställning och kanske hitta potentiella partners för projektet.