Nordic City Network på Nordregio Forum

Nordic City Network på Nordregio Forum

Den 29 november höll Nordic City Network ett seminarium på temat "Urban communities changing Nordic Citites" på Nordregio Forum i Oslo! Här hittar hittar du bilder och presentationer från seminariet.

I december 2016 höll Nordic City Network en första workshop tillsammans med Nordregio för att bidra med kunskap om våra nordiska städer till statministerinitiativet Nordiska lösningar på globala utmaningar. Syftet med initiativet är att bidra till systemexport och profilera Norden i ett globalt sammanhang. Vi har sedan dess träffat Nordregio i två omgångar för att fördjupa diskussionen om vårt samarbete. 

Nordregios arbete med statsministerinitativet har resulterat i en vitbok: "White paper on Nordic Sustainable Cities" som presenterades på Nordregio Forum under onsdagen. Här kan ni läsa mer om arbetet. 

Temat för konferensen var ”Nordic Cities - connecting the urban and the rural” och deltagarna var bl.a. stadsplanerare, tjänstepersoner, representanter för regioner, kommuner och städer. Under vår session som hade rubriken “Urban Communities changing Nordic Cities” lyfte vi tre exempel från medlemsstäderna på tema näringslivsutveckling, samskapande och city guides. Med sessionen ville vi sprida information om vårt arbete mot en världsutställning och kanske hitta potentiella partners för projektet.     

 IMG 2537IMG 2555IMG 2542

IMG 2561IMG 2569

 

PRESENTATIONERNA

Dag Johansson visade Norrköpings pilotprojekt för guiden. Filmen hittar ni här.

Helena Paulsson pratade om Have it all i Västra hamnen i Malmö. Presentationen hittar ni här

Anni Ehlers berättade om INSP! i Roskilde. Presentationen hittar ni här