Malmö

"Linjen" i Job & Magt

Nordic City Networks nya pilotprojekt "Linjen" omnämns i Job & Magt.

Här kan du läsa hela numret av Job o Magt, intervjun med Christer Larsson om Linjen finns på
s. 19.

Läs artikeln om Malmös nya pilotprojekt "Linjen".