Nordic Urban Forum

Nordic City Network har under augusti inlett ett samarbete med Danskt Arkitektur Center (DAC) och International Federation for Housing and Planning (IFHP) som syftar till att upprätta en plattform för internationellt samarbete kallat Nordic Urban Forum (NUF). Tanken är att utveckla NUF som Nordic City Networks internationella vinge.

Under 2014 kommer NCN hålla den internationella konferensen M14 i Malmö vars tema är ny nordisk banbrytande stadsutveckling. Samtidigt arrangerar IFHP under 2014 en stor medlemskonferens med deltagare från hela världen och Köpenhamn är European Green Capital.  Målet med samarbetet är att samordna dessa tre aktiviteter till en form av trippelkonferens under paraplyet Nordic Urban Forum.

När vi nu ska bygga upp nätverket Nordic Urban Forum undrar vi om det är någon av våra medlemmar som är intresserade av att delta i den arbetsgrupp som kommer ha en aktiv roll i utvecklingen och organiseringen av NUF. (Det har redan bildats en ”task force” med representanter från NCN, IFHP och DAC som kommer ta fram en skiss på hur den vidare organiseringen kan se ut.)

Den befintliga arbetsgruppen kommer att träffas kl. 15.30 den 24/9 i Malmö. Är ni intresserade av att delta i arbetet med Nordic Urban Forum eller har frågor om projektet kontakta Per Rissom eller Mads Sand.

Läs mer om tankarna bakom Nordic Urban Forum här.