Nordic Urbilex - ett lexikon över nordisk urbanism

Nordic Urbilex - ett lexikon över nordisk urbanism

Här kommer ett första utkast på "Noridc Urbilex": ett lexikon över de termer och begrepp vi använder oss av inom Nordic City Network.

Henrik Poulsen har tagit initiativ till att vi gemensamt sammanställer en ordlista/ lexikon över de termer och begreppt vi använder inom nätverket. Tanken är att urbilexet ska vara ett levande dokument där alla deltagare i nätverket kan lägga till, utveckla och dra ifrån efterhand diskussionen fortskrider. 

Uriblexet kan användas för att introducera nya deltagare i vårt vokabulär och föra en intern diskussion om de termer och bregrepp vi brukar och utvecklar. 

Ni hittar det första utkastet på Nordic Urbilex nedan och bland våra publikationer. Vill du bidra till Urbilexet - ta kontakt med kanslichef Hannah Wadman.

Nordic Urbilex _2-1