Jämställdhet gynnar Nordens tillväxt

Jämställdhet gynnar Nordens tillväxt

Den nordiska jämställdhetspolitiken har gett kraftfull BNP-tillväxt enligt ny OECD-rapport. Närmare åtta av tio kvinnor står idag till arbetsmarknadens förfogande i de nordiska länderna. Ökningen av kvinnors sysselsättning under de senaste 40–50 åren har stått för 10–20 procent av BNP-tillväxten per capita i Norden, visar en ny rapport från OECD.

Utbyggd barnomsorg, betald föräldraledighet för mammor och pappor och flexibla arbetsplatser har lett till att i snitt 76 procent av kvinnorna i Norden idag förvärvsarbetar.

De nordiska länderna erbjuder idag några av OECD:s mest omfattande familje- och jämställdhetspolitiska paket och en ny rapport visar dessutom på vilken effekt denna politik haft på har tillväxten.

Läs rapporten från OECD: Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries.