Nu startar NCN:s borgmästarnätverk

Nu startar NCN:s borgmästarnätverk

Våren 2015 startar NCN ett borgmästarforum för medlemsstädernas borgmästare och kommunstyrelseordföranden. Syftet med borgmästarnätverket är att skapa en plattform där makten och medborgarna kan mötas.

Första aktiviteten i forumet kommer vara intervjuer med alla NCN:s medlemsstäders borgmästare och kommunstyrelseordföranden rörande teman såsom städernas betydelse, städer som politiskt projekt och  politiskt ledarskap. Intervjuerna kommer att sammanställas till en publikation som presenteras på Aarhus-konferensen 30 augusti - 1 september 2015.