Projekt Guldzon

Projekt Guldzon

Förra året beviljades Nordic City Network stöd från Nordisk kulturfond för att bilda ett nordiskt medborgarnätverk i våra medlemsstäder. Nu sätter vi gång projekt samskapande som går ut på att bilda ”guldzoner” i varje medlemsstad. En guldzon är en samarbetsarena där politiker, tjänstepersoner och medborgare möts för att diskutera och samskapa om idéer och utmaningar i den egna staden.

I handledningen  ”Start-up-kit för Guldzoner” kan ni läsa mer om hur ni går tillväga för att bilda eller utveckla en guldzon i er stad:

 Start Up Kit NCN 1 Liten

 

Läs också Fokus på samskabelse i Byudviklingen

 

Till Folkmötet i september kommer vi att bjuda in våra guldzoner och hela söndagen den 17 september kommer att ägnas åt en workshop om samskapande. Guldzonens första uppgift blir att inför Aarhus-konferensen formulera en utmaning i den egna staden som man kan arbeta med under workshopen på konferensen. Läs mer om uppgiften i handledning och start-up-kit ovan.   

Louise Kielgast är kontaktperson för guldzonsprojektet. Vänd er till henne med frågor och för vägledning och inspiration. Louise nås på louise@gehlpeople.dk /+45 40 84 11 97. Det går såklart även alltid bra att vända sig till kansliet med frågor och funderingar!