The Art of City Buildning

The Art of City Buildning

En ny publikation i NCN:s publikationsserie! Publikationen utforskar den komplexa process som Nordic City Network's medlemmar arbetar med varje dag: konsten att bygga en stad.

Arbejder du med byudvikling? Støder du på kompleksitet og paradokser… på virkeligheden. Byen er uhyre kompleks og kan ikke styres, overskues eller planlægges. Hvad så? Debatoplægget foreslår at arbejde mere kreativt med byens udvikling, og på en måde hvor modsætningerne bliver dynamo for handlinger og forandringer.

Debatoplægget er skrevet af Maria Degn på opfodring af Nordic City Network.

 

The Art Of Citybuilding 2018 Framsida